Γκοφρέ

Η εκτύπωση του γκοφρέ είναι μια ειδική διαδικασία. Αποτελείται από δύο πλάκες, μία μεταλλική εσώγλυφη και μία πλαστική εξώγλυφη. Η πλαστική πλάκα κολλιέται πάνω την πλάκα της μηχανής και η μεταλλική στο κάτω μέρος της μηχανής. Το χαρτί περνάει ανάμεσα από τις δύο πλάκες, συμπιέζεται και έτσι δημιουργείται το ανάγλυφο σχήμα που ονομάζεται γκοφρέ.